In mijn werk combineer ik verschillende technieken en materialen. Hieruit ontstaan schilderijen in gemengde techniek op doek en werken op papier, hout en metaal, collages op handgeschept papier, kunstenaars – en Leporelloboeken, kartonreliëfs en assemblages.
Daarbij worden vaak “objets trouvés”, die werden verzameld tijdens vele reizen over deze aardbol en de invloed van tijd en vergankelijkheid hebben ondergaan, hergebruikt en gecombineerd met o.a. fragmenten van oude teksten. Ook worden diverse papiersoorten, bloemen, bladeren, zand, textiel, metaal, enz. verwerkt in een nieuwe context.
Deze manier van werken biedt mij de mogelijkheid nieuwe expressievormen te onderzoeken en vormt een inspirerend vervolg op het schilderen met olieverf en gouache.
Een deel van de kleurenfoto’s is gemaakt tijdens reizen naar o.a. Jemen, Libië, Marokko, Tunesië, Syrië, Egypte, India, Mexico en Europa.
In het atelier wordt de eigen, innerlijke wereld geëxploreerd, het reizen in de geest en de fantasie; op reis met de camera, in een andere vorm van observeren en weergeven, worden de raakvlakken in mijn manier van kijken en verbeelden zichtbaar.
Schilderen is, evenals kijken, een permanente ontdekkingsreis in het rijk der verbeelding – elk volgend kunstwerk is een nieuw avontuur. Leren zien, het langzame kijken, is het meest fundamentele om naar kunst te kijken, op je in te laten werken, door geboeid te raken en van te genieten.

English version

In the versatile artworks of Thérèse van Eldert (Amsterdam) are used various techniques and materials. From this arise paintings in mixed media on canvas and works on paper, wood and metal, collages on handmade paper, artists – and Leporellobooks, cardboard reliëfs and assemblages.
Often “objets trouvés”, collected during travels in different countries, influenced by time and transitoriness, are reused; combined with fragments of ancient texts, several kinds of paper, sand, textiles, metal, flowers, leaves, etc., they are transformed into a new context.
This way of creating offers the possibility of research and finding new forms of expression and leads to an inspiring continuation of painting with oilpaint on linen and gouache on paper.
Part of the colourphotographies are made during travels through Yemen, Libye, Syria, Morocco, Tunisia, Egypt, India, Mexico and other countries. In the studio the artist’s innerworld, wandering in mind and fantasy, is explored; travelling with the camera, another way of observing and reproducing, the similarities in the way of looking and imagination are visible.
Painting is, just like looking, a permanent voyage of discovery in the realm of imagination – each following work of art is a new adventure. Learning to see, slowly looking, is most fundamental to look at art, to absorb it, to be fascinated and to enjoy it.